|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivîsekê bişîne
   
 
Bedel feqîr Hecî
DUWA MEZIN

Ya Şêşimis tû bi deye xatira Hesenî zerbaba , 
 
Def û şibaba ,
Qûdis û Mekeh û Medîn û Ka’ba ,
Êzdînê Mîr babê baba ,
Mezinê çendî sihaba …
 
Ya Şêşimis tû bidî xatira dûrra sipîye ,
Pedşayê bêrîye ,
Surra heq ya sultan Êzîye …
 
Ya Şêşimis tû bide ye xatira melik şêsine û xêrêt sefîla ,
Şêrpik û çira û perî û qendîle ,
Tû bi xatira dergeh û dîwanêt sultan Şîxadî kî …
 
Ya Şêşimis tû bideye xatira her heft melekêt kibîr ,
Azrayîl, Cebrayîl, Derdayîl, Şemnayîl, Mîkayîl, Ezazîl û Ezrafîl ewin her heft melekêt kebîr ,
ji berî xasa û çendî bedîl ,
wê di destê wan de mifte û kilîl ,
Ew di rawestayine li hizreta melikê celîl …
 
Ya Şêşimis tu bi deye xatira melekêt ber rojê , çawîşê Şêşimis , Berces melek , mişterî , midîyan , E s’ed , qedîbilban , hecam , Amadînê şemsa , Mendê şerîf û Mendê tokil kî …
 
Ya Şêşimis tû bideye xatira ixtîyarê muxfî surr , li ser pira selatê , hadir, Qadir, Nadir û Cencerê cabir , Cabirê rafi’il kerim , qesra cehwerî binyat , melekê fênîyê , qubet libdor il’alî , bi qedrê ‘Umranê hindî kî …
 
Ya Şêşimis tû bideye xatira mezin meydana meleka ,
li ser holê sekinî Derwêş qatan , serdarê heştî siwarê malêt Adîyan , pîrê libina ,nefesa Êzî , şex Mend , Nasirdîn û Sicadîn , Sitîya ês , Pîrafat , xatûna fexra , Rabî’a ‘Edewîya , zimzim , qubet il bidor , bi qedrê Êzdînemîr kî …
 
Ya Şêşimis tû bi deye xatira kaniya sipî , seyid el kewin , hewid il kewdel , bukrêt bukir , tobedarêt qedîm , berê şêx Ehmed ,şêx Şelal , pîr Bub , pîr Mendê gor , delîlê behra , Zincil , Werraq , Miş’el , Miştêî , surra Tawisî Melek , tû bideye xatira her hefit kurêt pîrê li derê mîr Amadîn kî …
 
Ya Şêşimis tu bi deye xatira pîrî Gos , pîrî Kemal , pîrî Mecirmafa , reşê Gareyî , Guhar zer û Zer guhar , Şeswar , Seyid el bedew , dara Qewala , Sitîya Ês maka Şîxadî , qapîya reş qapîya miraza , miraza xudan miraza , miraza erd û asmana bi çite ber wê qapîyê ……..
 
Ev du’aye min ji zar devê qewilzanê hêja û jêhatî berêz ( MERWAN BABIRI ) li meha nîsana 2006 li bacêrê Oldenburg daye nivîsîn , gelek sipasîya wî dikim û serferazîyê jêre dixwazim …….
 
Bedel feqîr Hecî

   

 

 

Bedel feqîr Hecî1482

 

Berpirsîyar û karê teknîkî
Redaksîyon
Bahzad Shamsany
Yilmaz Yildiz
Copyright © 2005 bahzani.net
bahzani.kurdi@gmail.com