|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivîsekê bişîne
   
 
Bedel feqîr Hecî
Qewlê Lawikê Pîrano

1- hey lawek yî pîrano : 
heyameka denga me bê 
te me’nî heyne ceng bi nîşan ….

2- hey lawek yî pîrano :
yarî hene heya dikin 
denga dibên te pêwanî rikêba 
destê wan yî li celewa 
çavê wan mi’eleq li stêrra di mînî li hewa....
 
3-hey lawek yî pîrano :
min cindî siwarek divê ji malêt adîya 
û min minêdîyek ji mêra meleka biçe ser banêt bilind bang di dêrî 
bor berdaye bora binî 
bo bestîya havil birî ....

4- hey lawek yî pîrano :
şêr derketin ji bîşa 
bazî firîn ji mewtina 
feqîrêt xudan kerem rabûn ji ber berêt mêrava....

5-hey lawek yî pîrano :
ev dinya bi çî dimînî ?
bi dilê ne layîqa û aşiqê peza kuvî dimînî .
nalînêt min tên weke yê dil bi birîna 
û erzinkêt min tên weke yê dil bi kovana 
xwezî li pê wan nalîn û erzinka ez bi çûma ....

6- hey lawek yî pîrano :
heke te ne kivanî kişandî 
û heke te ne tîrek meşyandî 
û heke te ne birînek xweyandî ....

7- hey lawek yî pîrano :
heke te ne kivanî kêşayî 
û heke te ne birîne xweyayî
û heke te ne tîre meşyayî ....

8- hey lawek yî pîrano :
her kêlekê kalyek 
û her milekî nalyek .
ew hala besta zimanî 
heta kirim nekevne binê didanî 
kale kala cigerê ne birî ji batmanê ….

9- hey lawek yî pîrano :
ew halê wî bê hîvî 
û heta kirma didanê wî jî nekire nîvî 
kale kala cigerê ne birî ji hîvî ….

10- hey lawek yî pîrano :
ev diniya bi çî dimînî ?
bi dilê ne layîqa di mînî 
mîna berxekî li beharê û seyadê wî ji ber makê hilînî ....

11- hey lawek yî pîrano :
heke tu ney mal hiştî 
û heke tu ney dil birijtî 
û heke tu ney gîyan kuştî ....

12- hey lawek yî pîrano :
mal hiştîya malê xwe di vê 
û dil birijtîya dilê xwe divê 
û gîyan kuştîya gîyanê xwe divê ....

13- hey lawek yî pîrano :
her kêlekê kalyek 
û her milekî nalyek .
belê te ne rastîya zimêne 
û te ne sunda bi sultêne 
belê evebû xilmeta te lê gîyan dida ....

14-hey lawek yî pîrano :
wextê te mertal havêt nêva mila û te xirrand 
û te maş û cembeqî ji mîrê mezin distand 
lew mîrê mezin berê xwe ji te werdigerand ....

15- hey lawek yî pîrano :
zemanekî birme mezin meydana meleka ,
min kor dîtin bi dav û dahol 
xendek hebûn bi nehîn 
min zor di wan kor û xendekada dîn
ewin yêt ser gerdenî û gêla cehnîv bi nehîn 
belê ser rimê wan şikestî ….

16- hey lawek yî pîrano :
leng nebe da leng te ne xwînin 
xwe bi rima rastîyê venê ,
bila te bi dest ne vekişînin 
pêt lenga di rikêbada namînin 
destê lenga sêfa na qefilînin 
xam û inkar , leng û berdoleng dê li xurbetêt giran da mîmin 
belê dilê xwedan îman û xwedan irkana ,
çu cara ji mêr û muhebeta sultan şîxadî xalî na mînin ....

17- hey lawek yî pîrano :
rojekê dê pêyêt lenga ji rruyê vê xirabe fênîyê kişînin 
û dê zîna ser kivalara xweşînin 
û xam û inkar leng û berdoleng dê di xurbetêt giranda mînin 
belê dilê xwedan îman û xwedan irkana ,
ji mêr û muhebeta sultan şîxadî na mînin ....

18- hey lawek yî pîrano :
here kind neke borê teye 
avê bidê bi sehet 
cehî bidê bi qîyas 
bejneke te ye bilind 
gerdeneka te ye xas 
rast pajo bi rêda 
êba serê sumê derke 
ji ew paş borê xwe li mezin meydana melka bi sereder ke ....

19- hey lawek yî pîrano :
zemanekî ez birme mezin meydana meleka 
min dît ezî cindî û borê min borê cindîya 
û silyêt min pêlê dikirin silîyêt ceng çîya ....

20- hey lawek yî pîrano :
zemanekî ez birme mezin meydana melka ez ney cindî 
borê min ne borê cindîya 
û silyêt min pêlê dikirin ne silyêt ceng çîya ....

21- hey lawek yî pîrano :
ez birme ber dolenge 
borê min kêşane ber xerbende 
silîyêt min bune silîyêt lenge 
hey ho te malik nebit wêran ,
te şermezar kir lawikê pîre….

22- hey lawek yî pîrano :
birênê mêlê çî kir 
xwe di dilê sultan Birahîm bi cî kir 
lew sultan Birahîm xoristan terk kir ....

23- hey lawek yî pîrano :
sultan Birahîm terk kir xoristane 
nedera xwe da nedera xasane 
lew bû rêzanekî ji wan rêzane....

24- hey lawek yî pîrano :
mêra mîre 
ronaya dilêt feqîre 
bar tê nebit çu cerig kure ....

25- hey lawek yî pîrano :
mêra meleke 
ronaya dilêt aşiqe
bar tê nebit xwedanêt şike ....

26- hey lawek yî pîrano :
mêra meleka fesale 
û ciwanê bi çite bale 
dest kuja wî ye helale ....

27- hey lawek yî pîrano :
mêra meleka heqîqete 
û ciwanê bi balve di herite 
û pîrînyekê lê di kete 
dê ji êbê betal kete ….

28- hey lawek yî pîrano :
dê betal ket ji êbê 
û di pişt êk û duda meken xêbê 
lêk rûnên bi heqîya Şîxadî û melik Şêx Sin ,
vêkra bi ken heq û hisêbê ….

29- hey lawekî pîrano :
banga mine bo xudanêt me’rîfetê
mêra meleka bi kefte sunetê 
nekefte xulfetê 
îro dinyaye , sube bangê axretê ….

30- hey lawek yî pîrano :
banga mine bo xiwdan esla 
ne bo bê esla 
xwedan esil bo xwe vedşêrin 
belê bê esil nizanin bo xwe veşêrên 
di çine ser banêt bilind û bang di dêrin ....

31- hey lawekî pîrano :
sil nabin çekêt cindîya 
xalî nabit ji dilêt şewqîya 
mêr û meleke xalî nabin ji mezelêt pis adîya ....

32- hey lawek yî pîrano :
zemanekî birme mezin meydana meleka 
min sê kor di dîtin di kûr di tarî 
min cindîyêt mîr di dîtin di dîwanî 
ew di mejxulin bi surra sultanî ....

33- hey lawek yî pîrano :
li te cayîze mêrê derwêş sê borêt wî di rabest hebin 
şehekî cergehî 
kimêlekî meydanî 
bozekî roja qetlê ....

34- hey lawek yî pîrano :
av na minit , ile selîbek ji selîbêt kanîya 
û gîya jî na mînit , ma , li mêrgekê ji mêrgêt eslîya 
mêr û meleke xalî nabin ji mezelêt pis axîya ....

35- hey lawek yî pîrano :
min zênare li wê rojê 
li zavîyê li zinarê li axir rojê 
dê bi çengilê xafil û zalima girin û havêjne binê dojê ....

36- hey lawekî pîrano :
hola mine dure dirêj 
min cindîyêt mîr dîtin di mest ne di gêj 
borê xwe bestibûn ji mêj ....

37- hey lawek yî pîrano :
heke tû ney aşuq 
û heke tû ney me’şûq 
û heke te stêrek nebit li foq 
tû dê çawa bi sûra pedşay bîye serê coq ....

38- hey lawek yî pîrano :
heke te ne dilî kul 
û heke te ne çavî zil
û heke te ne zimanî şil 
tû dê bi kê key , û tû dê çawa bi surra pedşay bîye miraz hasil ....

39- hey lawek yî pîrano :
heke te ne ser zenge lêvano 
û heke te ne cehwerî li baskano 
û heke te ne alînga nêva çavano 
tû dê çawa bi sûrra pedîye bîye ser coqano ....

40- hey lawek yî pîrano :
rojekê coqetêt zîyareta ,
dê pisêt pîra di ber berê mîrave xuşînin 
pisêt pîra dê gilî û gazindêt vê xirabe fênîyê li ba mîrê xwe gehînin 
û pisêt pîra dê li ba mîrê xwe rû spî mînin 
xam û inkar û leng û berdoleng ,
dê di xurbetêt giran da mînin 
dilê xudan îman û xudan irkana ,
çu cara ji mêr û muhbeta sultan Şîxadî xalî na mînin ....

41-hey lawek yî pîrano :
rojekê coqetêt zîyareta ,
sicadêt kevne berana ,
dê di ber berê mêrave xuşînin 
dê kevne berana ji toz û xubarêt vê xirabe fênîyê da weşînin 
û kevne beran dê bi dêrevanêt bilindve lezînin 
û kevne beran dê gilî û gazinêt vê xirabe fênîyê li ba mîrê xwe gehînin
û kevne beran dê li ba mîrê xwe rû spî mînin 
xam û inkar leng û ber doleng dê di xurbetêt giran da mînin
dilê xudan îman û xudan irkan çu cara ji mêr û muhbeta sultan Şîxadî xalî na mînin....

42-hey lawek yî pîrano :
ka ew durra ron di enya teda ? 

ez nizanim ne te li temaya malê dinê da 
û ne te reda nefsê da ....

43- hey lawek yî pîrano :
belêkem belê 
ew durra ron di enya min da 
ne min li temaya malê dinê da 
û ne min li rreda nefsê da 
hew çerix û felekêt min li ba mîrê min man 
felek gur bû hat û xwe lêda ....

44- hey lawek yî pîrano :
min gelek li vê dinyayê dîtin bi nav 
û li axretê di bê nav ....

45- hey lawekî pîrano : 
min gelek li vê dinyayê dîtin di bê nav 
û li axretê bi nav .....

46- hey lawek yî pîrano :
telbeya mîr bi ke 
qest bi ke mezelêt pîra 
mezelêt pîra meskenêt mîra 
mîr wê li qatê heta roja om li qîyametê .....

47- hey lawek yî pîrano :
telbeya hêkim bi ke 
qest bike dilêt momina 
dilêt momina meskenê hêkima 
hêkim wê li qatê heta roja om li qîyametê ....

48- hey lawek yî pîrano :
telbeya şêra bi ke 
qest bi ke bîşêt tarî 
bîşêt tarî meskenê şêra 
şêr wê li qatê heta roja om li qîyametê .....

49- hey lawekî pîrano :
telbeya baza bi ke 
qest bi ke dêrevanêt bilind 
dêrevanêt bilind meskenêt baza 
baz wê li qatê heta roja om li qîyametê ....

50- hey lawek yî pîrano :
rojekê terqênîyek dê kefte erşane 
û zumênîyek dê kefte qebirstane 
ruh dê kevne ber hestîyan û xiwane 
bira dê bakene birane 
da bo xwe bikeyin xêrane 
îro ese li me axir zemane ....

51- hey lawek yî pîrano :
rojekê axir zeman di bî 
û terqênî li erşan di bî 
û xubare li çîyan di bî 
û ne kesî kesan di bî 
û ne babê pisan di bî 
û xam û inkar leng û berdoleng li wêderê nuqsan di bî 
haweke yar û birêt axretê bi saxî bi ser gunekarêt biran di bî ....

52- hey lawek yî pîrano :
rojekê dê pira zirav di derê dojêrra rakişînin 
û zebênî dê bi gunekarave lezînin 
şubêt gelek mêra 
û cênîkêt gelek hurmeta 
dê di destê zebênîyada mînin ....

53- hey lawek yî pîrano :
rojekê xutbê di bî 
qazî bi xwe Xude dibî 
hezar pê şun bi êkî di bî 
ne xwezîya ruha inkêr di bî 
sed xozma mine bi wê ruhê emelê wî çê di bî ....

54- hey lawek yî pîrano :
ewê rojê hezîm di bî 
û qazî bi xwe kerîm di bî 
ne xwezka bi ruha derewîn di bî 
xwezka mine bi wê ruhê amîn di bî ....

55- hey lawek yî pîrano :
rojekê cebar di bî 
kursîya pedşayî li xiwar di bî 
ne xwezka ruha inkar di bî 
xwezka mine bi wê ruhê xudan qiryar di bî ....

56- hey lawek yî pîrano :
roja om li qîyametê 
kes bi kêr kesî ne tê 
yan şêxekî heqîqetê 
yan pîrekî me’rîfetê 
şêx û pîr hosta û merebî yar û birêt axretê 
ew ferin bo me û sûnetê 
îro dunya û subey bo bangê axretê ....

57- hey lawek yî pîrano :
sultan êzî di bêjit :
bakene malêt adîya û bînin 
û zebênî dê bi gunekareve lezînin 
heke bi xoşi ne da ? 
dê bi kotekî jê stînin ....

58- hey lawek yî pîrano :
cêşekî xedare 
û zebênî wê di kene gazî û haware 
go : mala adîya wa ji me distînit gunekara ....

59- hey lawekî pîrano :
cêşekî xedare 
û zebênî wê di kene gazî û haware 
go: mala adîya wa ji me distînit gunekara 
eve bû maşe me xilmetkara ....

60- hey lawek yî pîrano :
sultan êzî di bêjte mala adîya :
heke hûn xatira min di bînin 
hûn zebênîyêt min ne êşînin 
hincî we bivê , hincî we hiskir bo xwe ji dojê derînin .....

61- hey lawek yî pîrano :
gelî mala adîyano 
di bêjme we bi heder 
ew cindîyê rêya xwe birye ser 
ewî ji dojê bînine der ....

62- hey lawek yî pîrano :
gîyanê min gorî bo wan cindîya 
desta di dene ber letan û hindîya 
dê havêne dojê û tengîya 
dê xilas ken wan xetaîya ....

63- hey lawek yî pîrano :
gîyanê min gorî bo wan feqîra 
desta di dene ber letan û herîra 
dê havêjne dojê û zemherîra 
dê xilas ken wan êsîra 
ew êsîrêt hebsa mîra ….

64- hey lawek yî pîrano :
gîyanê min gorî bo wan şere siwara 
destan di dene ber letan û mikara 
dê havêjne devê dojê û mara 
dê xilas ken wan gunehkara ....

65- hey lawek yî pîrano :
heke te bivê bi bîye derwêş 
gîyanê xwe biqelêş 
rumê rast bade ,
rast pavê ,
rast here pêş ....

66- hey lawek yî pîrano :
heke te bi vê bi bîye feqîr 
gîyanê xwe bike êxsîr 
rumê rast bade ,
rast pavê ,
û rast herre pêş dîndara mîr ….

67- hey lawek yî pîrano :
xerqe libasê cebare 
kesê ji pêş xerqê şîxadî hilînit dare 
roja axretê ew xafilekî gunekare ….

68- hey lawekî pîrano :
kesê serma xerqeyî bi girî 
û bi awirêt xezeb tê bi fikirî 
roja axretê dê kafir mirî ….

69- hey lawekî pîrano :
li roja li pê pira selatê 
dê xerqeyî hilînin , dê bene bisatê 
belê qalibê kafir dê mînit li kiş û matê ....

70- hey lawek yî pîrano :
ewe roja pê pira ne’îmê 
xerqeyî dê hilînin û bene xizînê 
qalibê kafir dê mînit li kela cehîmê ....

71- hey lawek yî pîrano :
ewe roja li pê pire 
û li pêşîya me hemûya agire 
ewê rojê me sultan êzî mefere ....

72- hey lawek yî pîrano :
me zênare li wê rojê 
li zavîyê li zinarê li axir rojê 
dê bi çengilê xafila girin havêne binê dojê ....

73- hey lawek yî pîrano :
rojekê sultan şîxadî dê qîrênyekê ser gelîyê lalişe ra hilînêt 
û şêrêt gelîyê lalişê dê bi dêrevanêt bilindve lezînin
û şêrêt gelîyê lalişê dê rû spî li ba mîrê xwe mînin 
û şêrêt gelîyê lalişe dê xam û inkara , leng û berdolenga dê di ber stêrara xuşînin
xam û inkar leng û berdoleng dê di xurbetêt girande mînin 
dilê xudan îmana û xudan irkana çu cara ji mêr û muhbeta sultan şîxadî xalî na mînin....

em di kêmîn û xwedê yî temame .

ev têkiste min ji cem qewilzanê gencê hêja( Merwan Babîrî ) li sala 2006 li Oldenburg daye nivîsîn , daxwaza serketinê jêra dikim .


Bedel Feqîr Hecî

   

 

 

Bedel feqîr Hecî1483

 

Berpirsîyar û karê teknîkî
Redaksîyon
Bahzad Shamsany
Yilmaz Yildiz
Copyright © 2005 bahzani.net
bahzani.kurdi@gmail.com