|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivîsekê bişîne
   
 
Bedel Feqîr Hecî
Qewlê SILAVÊD MELEK FEXREDÎN


 
 
Bi destûrî Xwedê

1. Silavêd Melek Fexredîn ji wer tên,
Ji behrêd kûr tên,
Telebê melkê xefûr tên.

2. Silavêd Melek Fexredîn ji erda tên,
Ji ba xasêd bi nîşan tên,
Telebê melkê rehman tên.

3. Silavêd Melek Fexredîn ji Padşayî nabihure,
Heçî fehm û aqil serî da heye her û here,
Dê nesîhetêd têya Siltan Êzîd çak hilgire.

4. Riya Êzîd da destê nezana,
Ew pê xebîr nebûn bi tu erkane,
Lome ji wan nakim, heqê wane.

5. Padşayê mino yî bêrîye,
Riya Êzîd bi destê xasa dispêrîye,
Dayîm ruhêd momina dihijmêrîye.

6. Ew fikre, fikreke bi taqete,
Hincîyê ruha bi ebadet û micadete,
Ew ruhe li ba Xwedê ye bi ezete.

7. Heqe em bifikirin,
Li heft qapîya bi bihurîn,
Ji ew paş li dîwana mîr biwesilîn.

8. Ez birime dîwana mîr,
Danî ber min şêx û pîr,
Birime hizreta melkê celîl.

9. Ez birime ba wîye,
Hincîyê xebîr nebû bi cime’tîya,
Dikêşane destê zebênîya.

10. Ewin zebênîyêd pir wesfete,
Natirsin ji tu milete,
Xeyrî birayê axretê bi taqete.

11. Ewin zebênîyêd pir xedare,
Ew bi gazî û heware,
Bi kesî ra naaxivin bi zare.

12. Dibêjme we xwedanêd kura,
Dê diajone tarîya û muxatira,
Zêde tên gunehkarêd bira.

13. Dibêjme we gelî yara,
Riya yar û birê axretê mekin bazara,
Da li roja axretê we nehavêjne dojê û devêd mara.

14. Gelî bira tirsa min ji wêye,
Banga min ber mewlêye,
Ya Xwedê, horî têne rêye.

15. Tirsa min ji wane,
Horîya xêl hilanî ser çavane,
Bûne dav û diçine pêşiya xasane. 

16. Ezîzê min, em hatin,
Bi riya Padşayî xebatin,
Şikir, horîya em ne diaxavtin.

17. Li ezmana bû bangîne,
Li meleka bûye şayî û mizgîne,
Bi xêr hat Ezîz Melek Fexredîne.

18. Li ezmana bûye xebere,
Horî xemilîn kesk û sor û zere,
Bi xêr hat Fexrê babzere.

19. Ez birime wan cîya,
Hatine pêşiya min telebêd ewlîya,
Dîndara Siltan Êzîd bi tenê ye esilîye.

20. Ku birme wê navê,
Kêşame cîyê silavê,
Birêne horîya û davê!

21. Her hûn birêd min yê dilgirin,
Bi şirîniya horîya nefikirin,
Da li dîwanêd xasa biwesilin.

22. Ezîzê min, em bi vê yekê ne di înkarî,
Xafila û gunehkara bavêje dojê û devê marî,
Em û horî ji yek têne vavarî.

23. Heke te divêd bigehîye mirada,
Riya Siltan Êzîd bike cada,
Da li roja axretê hemû karêd te li ser te bibin şehde.

24. Hincîyê bi feqîra neguhdêrî,
Razî nabe bi hukimê yekî bêrî,
Emanet xwe pê nespêrî.

25. Riya Siltan Êzîd bihevîne,
Xasa pê hatî bawer û yêqîne,
Mîr û muhibeta Xwedê ye şirîne.

26. Ev fên fêneke xedare,
Zora terk kirin male,
Çon û axret kirin ji xeyale.

27. Zora malêd xwe terk kirin,
Riya Siltan Êzîd çak bigirin,
Da bi silametî bibihurin.

28. Bi riya Xwedê bibin xebîr,
Şîreta yar û birêd axretê mekin ji bîr,
Da li axretê bêjne we pîr.

29. Li riya Xwedê mebin xerifî,
Hincîyê li rast riya xwe ne bi xof bî,
Hizke bila bibe heywanekî kûvî.

30. Hat çarşembûya serê nîsanê,
Hatime sûka îmanê,*
Hat xebera wê dîwanê.

31. Hat xebera wan derwêşa:
Li dîwana, ji mêr û muhibeta gelîyê Lalişê dikêşa,
Xafillêd vê dinyayê şûr lê dikêşa.

32. Hat cewaba van pîra:
Desta didine ser letan û herîra,
Li vê dinyayê direvin revêd xenzîra.

33. Ewin xwedanêd herîr û leta,
Ewin xwedanêd cindî û coqeta,
Li vê dinyayê direvin revêd bê mirweta.

34. Sunî ku sunî ne,
Sediq û sena sindrûk û perîyêd zêrîne,
Xafila behir* tê nîne.

35. Sunet ku sunete,
Sediq û sena wan çêbû zor heybete,
Xafila hêwirandin zîyarete.

36. Birano, sindrûka bestî kirî miraza,
Ewin cindîyêd delq û tanc û miraza,
Xafila bi zîyareta ava kirî merza.

37. Ev kare, karekî bi taqete,
Navda çêbû zor heybete,
Xafila hêwirandin zîyarete.

38. Melek Fexredîn go: 
Dilê min natirse ji vî qewlî,
Bay hat û bir toz û xizamî,
Kiryara me û hazir û guhdêra hebe li vî qewlî, li wê rojê, li wê mehderê.

«Em kêmin û Xwedê temame».

ev têkiste qewilzan û lêkolînvanê hêja û qedirgiran ( PIR DIMA ) ji weltê Gurcistanê ji mira şandîye . daxwaza serketinê jêra dikem .


 
 
 
 
 

   

 

 

Bedel Feqîr Hecî1533

 

Berpirsîyar û karê teknîkî
Redaksîyon
Bahzad Shamsany
Yilmaz Yildiz
Copyright © 2005 bahzani.net
bahzani.kurdi@gmail.com