|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivîsekê bişîne
   
 
Bedel Feqîr Hecî
Qewlê Dayik û Baba

 
 
Menid ji şex Fexir pirsîye 
Tu bi heqî key îlahiye 
Irkana mêrê êzidî çîye ....

Fexir wê ban dike surre 
Ji keşkula xwe tîne der durre 
Ji mendê xwe re dihûne û vediçirre ....
Firwarek hat ji ‘ezmana 
Rêûrisim û hed û sed bo me danane
Yek ji wan , wesiyeta dayik û Babane ....

Firwar hatîye ji ba melekê celîl 
Li hemû wexta li hemû bedîl 
Ji berî Isa û Musa û Birahîm  xelîl ....

Firwar hat ji ba Êzîdê sore 
Bi emrê wî lêda more 
Li emrê wî bi weste û lê nebore ....

Hizra xwe bike li vê dinê 
Bi emrê pedşayî bi tinê 
Ewî dana Bab, ewî dana Dê ....

Ez di bêjme we : hûn nekin ji bîr 
Ez di bêjme we : xelkê êrifî zana yî jîr 
Hûn çu cara bêy Dayik û Baba nekin tekbîr....

Li ser te ye danaye heqe 
Li gel Dayik û Baba neken axaftina reqe 
Da ser û ziman li ser we nebin şeqe ....

Kesanê dilê wan hişte 
Ewî dilê terîqeta xiwe ji xwe hişte 
Li axretê yî bê pale yî bê pişte ....

Heqe tu li wan bikey silave 
Û zîyaretî bî li desit û çave 
Li hemû suba li hemû gava ....

Yî şikestîye destê ser rabî 
Li dinê û axretê tena nabî 
Dê di agirê dojê de terrabî ....

Ew pîsekî sefîl yî rû reşe 
Ew gayekî şaş yî beşe 
Mêrê bê Dayik û Baba gava xwe pavêt û bi meşe ....

Neh meha tû xudan kirî 
Ji av û agir tû dûr kirî 
Xewêt şeva li xwe heram kirî ....

Bab li erda hostaye 
Mal bi wî ye rawestaye 
Ta’eta wî ta’eta Xudaye ....

Heke tû çil çilî bi rojî bî 
Heke tû çilêt dî bi micade û ebadet li pê bî 
Fêde nake tu ne li ta’eta Dê û babê bî ....

Heke tû dilê Dayê şayî nekî 
Û dilê Babê tena nekî 
Fêde nake , heke tû sed salî ebadet bikî ....

Heke Dayik û Bab ji te nebine razî 
Tû çend bikî hawar û gazî 
Tû çu cara miraz nabî ….

Ne bêje tû Deykeke pîrî 
Û bê hizrî bê bîrî 
Heke bi wê Deykê nebe , tû naçiye dîwana mîrî ....

Ne bêje pîremêrekî kale 
Û zergûnekî bê hale 
Heke bi wî babî nebe , tû naçiye dîwana Xwedê te’ale ....

Ew gava nesax di bin 
Ew bê desit û pê dibin 
Cayize hingî di xizmet da bin ....

Bi destî bigire bi gêrre 
Bi Lalişê ve bi hinêre 
Rehmekê vêre bi bêre ....

Vêre bi de xêre 
Û du’ayekê bike ji melekê cebêre 
Da tû şermezar nebî li gel melikan û mêre ....

Ev qewle min ji cem qewil zanê hêja û jêhatî berêz ( MERWAN BABIRI ) li meha nîsanê 2006 li bacêrê Oldenburg daye nivîsîn , pirr ji dil sopasîya wî dikem û daxiwaza serketinê jêra dikem .hejî gotinêye kû wî ji cem berêz ( ELI BABAŞÊX) wergirtibû .

 

   

 

 

Bedel Feqîr Hecî1534

 

Berpirsîyar û karê teknîkî
Redaksîyon
Bahzad Shamsany
Yilmaz Yildiz
Copyright © 2005 bahzani.net
bahzani.kurdi@gmail.com