|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivîsekê bişîne
   
 
Bedel Feqîr Hecî
Beyta Çarşembûyê (Beyta nesîhetêt çarşmbûyê )


 
1-Çarşembû rojeka fadile 
Melik Fexredîn afrandibû ji eşiq û dile 
Nasnedikir ruhêt çû xafile ……

2-Çarşembû rojeke bi hisabe 
Ji ba wan meleka hatî ev cewabe 
Derîyêt xêra divekirîne ji rojhelat heta rojave ……

 
3-Çarşembû perî kirase 
Ji mera dana esase 
Nabî xwe ji tokê bikî xilase ......

4-Çarşembû rojeke xase 
Hincî mêrê sê rukina bo xwe ji îmanê biket esase 
Tawisî Melek yî, qadire wê ruhê ji agirê dojê biket xilase ......

5-Çarşembû yê xoşkir jiyan 
Kesik kir deşit û çiya û zevî û zozan 
Ew jî bi kerema padşê min ê êzdan ......
 
6-Çarşembû ji mera geleke 
Çendî heyne si’ûd û feleke 
Hemû bi destê Tawisî Meleke ......
 
7-Dema çarşembû tê ji sipêde 
Ebadetê bike ji Xudê re bi ta’et û zêde
Tawisî Melek li te tê fêde ......

8-Dema çarşembû roj hiltê ye 
Hincî mêrê zû rabe ji xewa berê sibê ye 
Medih û sena bike bo navê Xûdê ye 
Dwa Tawisî Melek ye lê ye ......

9-Tawisî Melek yî rêbere, yî serwere 
Ew melekê her û here 
Ew dizanit li vê dinyayê çend qender ax û av û agir û bay û bere ......

10-Ya Tawisî Melek tu melekê axretê û dinya yê 
Tû bide ye xatira çarşembûyêt her duwazdeh meha yê
Tû me li fecrê rakî ji xewê, da bikeyin ebadetê û dwa yê ......

11-Ebadet li me ye fere 
Piris bikin ji derwêşan û qelendere 
Ka çarşembû çend bi xatire ……

12-Derwêş û qelenderêt safîne 
Ji îmanê bi ronahîne 
Li çarşembûya di serdayîne ……
13-
Hatin serdayîn li çarşembûya
Daxwaz kirin ji maleke rehman
Ruhêt zalima pêxe dojê û devê maran ……

14-
Hinciyê navê Tawisî Melek bîne 
ye fere çarşembûyê bi sedqîne 
Tawisî Melek dê wê ruhê ji qeda û bela sitirîne ……

15-
Hincîyê wacibê çarşembûyê bîne ciye
Borê xo hefsarket li hemû ciye
TawisîMelek jê raziye……

16-
Wacibê çarşêmbûyê li me fere
Nekin li çarşembûyê çû ziyan û zerere
Dê cehwer din li dîwan û mehdere......

17-
Li mehderê deng bike 
Çarşembû ya serê nîsanê reng bike
Emelê xwe safî bike......

18-
Çarşembû yê emel xwş tê 
Ji xêrê ji xilmetê ji xîretê ji ebadetê 
Xwezka wê ruhê bi cî bîne vê nisîhetê......

19-
Hat çarşembûya sore 
Nîsan xemilandibû bi xwe re
Ji batinda ye bi more......

20-
Hat çarşembûya sor û zere
Behar xemilandibû ji kesik û sor û sipî û zere
Me pê xemilandibû seredere......

21-
Hincîyê serederê bi xemilîne 
Bila pirsiyar bike ev ji ber çîne
Eve xelatêt Tawisîmelek û sultan êzîne 
Tawisî Melek ewê malê ji qeda û bela di sitirîne......

22-
Bêjime we gelî suniye
Hîvîya li çarşembûyê zor hîviye 
Hincîyê ferzêt heqîqetê bînte ciye......

23-
Bêjme we gelî sûnetê
Li şeva çarşembûyê nefsê nebe şehwetê
Ji ber xatira axretê......

24-
Heke hûn digirin axretê 
Li çarşembûyê nekin xeletê 
Da we bixwînin li baxê cinetê ......

25-
Dibêjme we ji heqîqetê 
Hûn sist nebin li ebadet û me’rîfet
Tawisî Melek dê dete we qewetê......

26-
Qewete ji îmanê , îmane bi nîşane
Tok û meftûl ,simbêl û girîvane
Evne di ferin bo mêrane......

27-
Hincîyê bi îmanê xwe nas kir 
Li çarşembûya serê nîsanê daxwaz kir
Tawisî Melek ew ruh xelat kir ......

28-
Hat çarşembûya ewilî
Durr bi renga xemilî
Ev dinya pê di kemilî......

29-
Hat çarşembûya faxirî 
Ya Tawisî Melek her tû yî qadirî
Te pîranî dahir kir û kire rukin ji ewilî ......

30-
Ya Tawisî Melek te ev dinya bi pîranîkir 
Karê pîranî te qebûlkir 
Karê bê pîranî te heznekir .......

31-
Hat çarşembûya qere 
Dwa ji melekê ekbere
Karê pîranî bi çite sere......

32-
hat qere çar şembûya qere
Hincîyê girîvanê heqîyê li bere
Tawisî Melek jêra mefere......

33-
Hat çarşembûya qere
Xelat ji melekê ekbere
Bo ruhê , ji îmanê gurî dikin çira……

34-
Çarşembû rojeke xuyane 
Ev dinya temam bila pê bizane 
Tawisî Melek ji me re şehde û îmane......

35-
Çarşembû rojeke pake 
Hincîyê farîqe bû ji make
Xaliq hemûya dê wefake......

36-
Çarşembû rojeke bi nîşane 
Hîncîyê bi gire qedrê dayik û babane 
Dayim dayim merkeba wî li behrêt giran ye melevane......

37-
Çarşembû rojeke emîne 
Ezîz Tawisî Melekê min yi nav şirîne 
Bi navê melik Şerfedîn , ji me re bûye dîne ......
38-
dîne û şik tê nîne
kesê di bêjit we nîne 
Melik Şerfedîn surra eniya wî distîne ......

39-
ya melik Şerfedînê minê her û herî
Tû bi de ye xatira erid û asman û dar û berî 
Tû li me neke  tengavî , zû li banga me werî......

40-
Tû li banga me werî Lalişê 
Li çar şembûya serê nîsanê 
Melek li adî ( Hadî) diqarit enkara bînte ser rêya îmanê ......

41-
Enkar di şikdarin 
Xafil di kifarin 
Li axretê di bê zarin
Cîyê bo wan vejwartî li axretê doje  û narin ......

42-
Enkar çendî bi enkirit 
Û xafil çendî bi kifirit 
Li axretê cor û ezaba wî zêde di kitirit ......

43-
Hûn birênine heqîqetê 
Ye tijîye ji ebadetê û me’rîfetê 
Mixabin hûn xwe bidine alî ji ber navê we tê ......

44-
Çarşembû roja sulhetê 
Hincîyê bo xwe bibîne edretê 
Her çarşembû roja şefaetê ......

45-
Heke te bivêt ser xwe rakî core 
Zadekî li çarşembûyê bide dore 
Tawisî Melek yî xefûre , ew nûra li ser nûre ......

46-
Çarşembû rojeke girane 
Hincî ruha bi ol û edeb û erkane 
Ew dê hola xwe bibe ser holane ......

47-
Di bêjme we gelî êzidîyane 
Xelatêt Tawisî Melek bi gelek rengane 
Xîreta dînî serê hemûyane ......

Temametî li navê Xudê û Tawisî Melekê mêrane..........

Ev beyte sala 2004 babê min ji minra şandîye û wesa xuyabû kû bi destê berêz : Rênas Şero Birahîm Kişto hatibûwe nivîsîn , û hejîye bêjim kû sebeqên 37- 43 li ser dû pelên din yên cûda kû bi destê berêz pîr Xelat pîr Elyas pîr Ce’fo di nivîsîbûn li gel bûn , supasîya wan teva di kem.......... 

 
 
 
 
 

   

 

 

Bedel Feqîr Hecî1535

 

Berpirsîyar û karê teknîkî
Redaksîyon
Bahzad Shamsany
Yilmaz Yildiz
Copyright © 2005 bahzani.net
bahzani.kurdi@gmail.com