|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivîsekê bişîne
   
 
Bedel Feqîr Hecî
QEWLÊ XEWRÊ


 
Bi destûrî Xwedê 

1. Derketim li xewrêye,
Kifş dike stêra sibêye,
Lalişe xwedanê qubêye.

2. Xewrê derketim dere,
Min dît du mêr li bere,
Yek Pîr Mende, yek Pîr Omere.

3. Birme usif naza,
Wan derga, wan derwaza,
Laliş heye ciyê miraza.

4. Birme li wêye,
Ciyê mirazê me lêye,
Banga min ber kekêye.

5. Birme bereke xebîr,
Mîrek heye, ew di mîr,
Cî û mikan daye destê mêrê feqîr.

6. Cî û mikan dane destê qelendera,
Dengekî tê li wan sera,
Me Şerîfedîn bawere.

7. Çi aşiqekî serpoşe,
Muhibî kasa coşe,
Dikirî, qe nefroşe.

8. Dikirî wa mişterî,
Ew çi qumaşê ser berî,
Tu nizanî malê here, yan serî.

9. Ew çi qumaşê xezînê,
Ew qumaş tu car nayê kirînê,
Pêştirî merîfetê û nasînê.

10. Sûkê wa delalin,
Heçî qumaşî bale,
Bila wî qumaşî xwe bikin helale.

11. Çi qumaşî neqşî hûre,
Ew qumaşê lomay nûre,
Ew qumaşê yarê xefûre.

12. Ez behrim, tu gerî,
Ez siyarim, tu perî,
Ez mîrim, tu miclisî,
Ez erkanim, tu qursî…

13. Ez qursim, tu celîlî,
Ez celalim, tu delîlî,
Ez girîvanê Ezîz Melek Fexredînim.
Girîvanê Melek Fexredîn pê dighîştin,
Xafila loma ez dikuştim. 

14. Xafila ez dikuştim loma,
Pêş min va revî kome,
Xerqê ji qudretê, tac û tacpoş,
Xerqê Şîxadî loma dike minetê.

15. Me dike pîraniyê,
Ew dereca mîraniyê,
Ew dereca xerqeye,
Xerqe libsê Siltan Êzîdê meye.

16. Kaf û nûn ne dibirin bere,
Hatin zora dibirin ne dikirin nase,
Erş û kursî tev di nase.

17. Xaliqo herî hetanî herî,
Ewil hosta tuyî – bêje pirsa esehî rastî,
Çika mast pê çi dimeyî? 

18. Sibekêra rabûm denî,
Marê qerqer rabû kenî,
Ez hingê feqîran ra rabûme benî.

19. Ez feqîran ra rabûm koçeke,
Ev dinya heye marê beleke,
Amenet îtbara xwe li vê dinê neke.

20. Li vê dinê neke amenet îtbare,
Ez Şêşims ra rabûme nedere,
Şêxûbekirra rabûme mefere.

21. Hatime ji hatîya,
Ez nabihêrim tu qatîya,
Gazî kim: destûrî Şîxadî, Mala Adîya.

22. Me qadîya lev dibhêrim,
Ez miskînê Şemsê şêrim,
Ez loma wê dibhêrim.

23. Ez miskînê Şemsîme,
Min zanibû ez ji wê niqtême,
Çi nuqteke xudan pire.

24. Çi nuqteke xudan pire,
Çi Padşakî xudan sure,
Biniya mala Siltan Şîxadî heye sê dure.

25. Padşayê min qudretê dimekinî,
Birq vedida dikêlimî,
Hingê feqîra eslê xwe nijinî.

26. Mîrê xwe digirtin,
Van feqîra, van erkana,
Ew çi sureke girane.

27. Feqîra xasin,
Berî dinê, berî asasin,
Wan mîra vedixwar kasin.

28. Kasa eslê wê elûne,
Wê herfê kir xebîre,
Ez hinge bûme.

29. Rikna dinê danî dûme,
Hin dixefilî, hin xebîre,
Hinî şêxe, hinî pîre.

30. Binaya erd û ezman paristîme,
Wê herfê kim şêro,
Siyarê borê hurê.
Tu ji ku têy, têm ji durê,
Eşq û muhibet û kamile.

31. Tu nifûsa pîraniyê,
Şêro siyaro li mesîlê,
Şêro siyaro li qefesê.

32. Giyanê me ra,
Silaveke her çar şêra ra,
Silaveke şirîn çiyayê Şengalê ra.

33. Silaveke şirîn çiyayê Şengalê ra,
Tevî baraneke hûr – hûr dibarî,
Dabû tac – tacpoş, hilekî zorî sincebarî. 

«Em kêmin û Xwedê temame».

Ev qewle lêkolînvan û qewilbêjê hêja û qedirgiran ( PIR DIMA) ji welatê Gurcistanê ji minra şandîye ,em jî li çend malperên înternêtê belavdikeyin , hîvîdarîn sud û mifa jê bête wergirtin .
 

   

 

 

Bedel Feqîr Hecî1537

 

Berpirsîyar û karê teknîkî
Redaksîyon
Bahzad Shamsany
Yilmaz Yildiz
Copyright © 2005 bahzani.net
bahzani.kurdi@gmail.com