: 1. SHĘX ADi KIYE : Oldar Adnan Xęravay
 2. Bedel feqr Hec : Beyta Nisra
 3. Bedel Feqir Heci:Qewl Silavt Cara
 4. ەێ ێێ ەە ە - Qewl Şx Hesen Siltan e
 5. Qewl Kofa
 6. ە ێ ی
 7. ە ------ Şehda dn zdiya
 8. duaya sifr ێ - ێ
 9. ەێ ەێ
 10. ێ *** Qewl Sheqser
 11. Qewl seremerg
 12. 22 / 4 / 1994
 13. 2013
 14. *** ێ ێ ***
 15. *** ە ۆێ | ۆێ ***
 16. *** ێڤ " ***
 17. *** ێ " ***
 18. :
 19. :
 20. 16 Qewle Sere Sere Merge
 21. 14 Duaya Nane
 22. 13 Qewle İbrahim Xelil
 23. Qewl Bedr u mend- ەێ ە ە
 24. Qewl behra
 25. Dua u Dirozn Êzidyan
 26. Ji Jandila Şşims- ە ێ- ە ێ
 27. ێ - ە ێڤێ
 28. 1997
 29. Ji Qewl Şx Hesen Siltan e - ەێ ێ ەە ە
 30. Ji Beyta cind - Qewal Hissn - ە - ە ێ
 31. ێ ڕ
 32. Qewl Silavt Cara
 33. Duwa var - ێڤێ
 34. 1995 - Lalish 1995
 35. Qewle Kofa - Kardeş Trkler
 36. Bedel feqr Hec : Qewl Gely Mar
 37. ەێ ێە - Ji Qewl Distirma
 38. Sema - Melik Fexredn
 39. ەێ ێ - ە
 40. Ji Qewl Miskno jaro - ەێ
 41. Sema - Melik Shxsin / -
 42. ە
 43. : ەێ ە ە ێێ - Ji Qewl Zebn Meksr 1
 44. -
 45. VIDEO : Ji Qewl Şx Hesen Siltan e .. Îlmdar : Adnan Xeravai
 46. VIDEO : Duwa li ser giyan mir
 47. : -
 48. : -
 49. : -
 50. : ( ێۆ ۆ ۆ ) - Piştperde
 51. : ۆ - VIDEO: Duwa Diroz
 52. ێ - ێ
 53. : Ji : Qewle Ibrahim Xelil - ێ
 54. :
 55. Ji Qewlê Îman1 - ێ ێێ 1
 56. :
 57. : () 2
 58. ( )
 59. ѐی(1)