: 3 ()12-25-2015, 10:42
3 ()


https://lh3.googleusercontent.com/-unZ6CbGdgE8/Vn1Vuqt66zI/AAAAAAAAE4M/gRJW3oId3Lw/s588-Ic42/%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525B5%2525D9% 252588%2525D8%2525B1%2525D8%2525A9%252520%2525D8%2 525B1%2525D9%252582%2525D9%252588%2525201%252520%2 525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525B2%2525D8%25 25A7%2525D8%2525B1%252520%2525D8%2525A7%2525D9%252 584%2525D8%2525A8%2525D9%25258A%2525D8%2525B1%2525 20%2525D9%252582%2525D8%2525AF%2525D9%25258A%2525D 9%252585%252520%2525D9%252584%252520%2525D8%2525A8 %2525D8%2525A7%2525D9%252586%252520%2525D9%252581% 2525D9%25258A%252520%2525D9%252584%2525D8%2525A7%2 52520%2525D9%252584%2525D8%2525B4%252520%2525D8%25 25A7%2525D9%252584%2525D9%252586%2525D9%252588%252 5D8%2525B1%2525D8%2525A7%2525D9%252586%2525D9%2525 8A2222233333.jpgەی ێەێ ەە ێ ۆەە ەێ ە ە*****ەێ ۆە ێ Әەە ە ەە ە*****ێە ە ەیۆ ە ەێ ێ*****ە ڕێ ێی ڕ*****ە ەەϐێ ϐەێ ەێ ە ەێ ێ ۆ ی ە ە*****ە ێ ێە یڤ ی*****ە ی ەەی ە ێەەی ە ێە*****ە ێی ەەێ ە ە: ە ەە*****ی ێە ەیەیە ە ڕەیەەیە ێ Șەیە*****ە ی ەەە: ەی ێە ەە*****ەی ۆ ەە ڤێ یەەƎە ەی ی یەەی ە ە ( ٥٠٠ ) ی ێ ەێ ەیە*****ۆە ی ێە ێۆ: یە Ƙی ییەیە ە ەێ ێیەە ە ەیە ەی _ ێ Ӂێی*****ۆە ەی ێەۆ: ەی ێە ێەј ێ ێێ ە ێ*****ۆ: ە ێە: ێ ەە ێە ەێە ەێ ە ە*****ۆە ە ێەۆ: ڕ ەە ێە ڕ ەەە ێ ڕێ ی ەە*****ۆە ە ێە ێێ ەە ێەە ە ەە ەیە ە ەەە ۆ ڕ*****ۆ: ە ێە: ە ەە ەەە ە ەێ ە*****ە ە ێە: ە ێ ەەەە ە ۆ ەەەێ ە ە*****ەڵ ۆە ە ەێ ێ ە ێەە ێە ە ێۆ ێە ێ ەێ ێ
*****ە ۆ ەێ ێ ێەە ێە ە ێۆ ە ەە ەێ ێ
ە ێ ۆ ەڤۆێ ەەڵ ۆ ۆەی ەڤ ϐۆ*****ەڵ ەەی ڕ ەە Șە ͘یە*****ەڵ ەیҐەێ ێیێ ۆ ە ی*****ی ەیە ۆ ەێەی ێڤە ەێێ یی ێ ەјەەڵ ەی ρێیێ ی ەە*****ێەی ەی یەێێ ێێ یەەڵ ەی ە ρێێ ە*****ەڵ ەەەی ێ ە ە ێە ە ە ە ەەۆێ ە ەی ەە ەڤ ەیە ە ە ەە*****ەڵ ێەەی ە ە ە ەە ێ ە ە ێەە ۆ ە ە ێ ێ ە*****ەڵ ە Ϙە ۆەٶێ ە ەی ەڤ ەیە ە ەیەǘەیە یێ ۆیەەڵ ێە ڤێ ێۆێ ەی Әە ڤێ ەێ ڤێ ێ*****ەی ۆە ەڵ ێە ە ێ یۆ ە ێۆ ێە ێێ ە ێۆ ێێ ەۆ ێە ێ ەیۆ ێ ەەە ڤێ ی ە ێ
(( ە ێ ێ ێ ەە ))

. . .. ....