: Qewl behrabahzani
03-20-2013, 13:00
Qewl behra
Rojek difikrm, şevan roja
Damamek digrim li ber xweda
Çi behreke mezin e
Qendleke je b bin e
Çar cew j n e
Çi behreke qeyas e
Rukneke ar asas e
Çar asase rukneke
Xaliq xas dwan
Şxad ku zivete libas e
Çi behrek b hed e
Padş mray semed e
Medeta Şx xwe me
Zor meth Şx xwe didim e
Çi behreke emlq e
Padş mray şiblq e
Dr bm, hatime nzk e
Dr bm, hatime kinar a
Pl didame du car a
Hewara Şx xwe me
Zor meth Şx xwe didim e
Min dye behrek
Ort de heye dwarek
Ser sekinb şreswarek
Min dye emanek
Xewle db feqrek
Ew j dikir raw tivdrek
Padş min mezin e
Xudan yanzde cotin, qoşin e
Nifs wan leşker giranva dine
Padş min erşdikir Ferşdikir, nexş xwe datan
Du cindya rimek digeran din
Wan cindya rim digran din
Hn boy kinar xwedra şehde bin
Padş min zelpek te da
Donzde hezar silavet ber vedida
Nav dikir Sultan Êzda y min dergek dur ra
Tim yek ji wan y rniştye, dudejiya pyan e
Dil min y ji wan ve eyan e
Fitleke ar iran e
Çar iray fitlek
Hevt dergene kilmek (kiltek )
Çi bajarek ar sr e
Yanzde xendeka y kr e
heft tarne, ar nr ne
Qad menberin Kitbe, defterin
Rukneke ar beşerin
(Cind serwerin
Kitb defterin
Rukneke ar beşerin)
Çar beşer ruknek
Du ta min dne ck
Nav dikr Sultan Ezda min hildan, avtine sk
Hn xwedan nedera
Melek Şysin sekiniye eşkera
Vedike qewla, dixwne deftera
Dewrş Qatan ar mn digotin B
and nayne gotin
Axret nayne firotin
Em di kmin Xwed temame