: Qewl Silavt Carabahzani
04-25-2013, 23:15
Qewl Silavt Cara

Silav silavt cara
Li mewlay min end xwendkara
Xwendkaro ser xwendkara
Hey qutbo ser mrdara ...........

Silav her heb
Li melik şx sin end neb
Hey şro qurtal teb ............

Silavt xulma
Li melik şx sin end qilma
Ji nesr te feslandibu silma ..........

Silavt milyaketa
Li Cibrayl end *****leta
Ew kire qubleta hemu mileta ..........

Silavt pra
Hey mewlay min end feqra
Tuy qutb şxan pra ...........

Hey qutbo te rr ji temam
Ji nveka elf u lam
Ji sn te feslandibu temam ............

Hey qutbo te r ji heqqe
Melik fexredn y kre binyata w ye emqe
Zor şiret l di bn xerqe .............

Zora şiret di xwende
Sed wek Bedir u Mende
Di behra melik Fexredn da di bin hinda ..........

Zor mabn rrencle
Ew ji menyan di bn dre
Ewan ne di zan melik Fexredn nre esl w ji nre ..........

Hey nro te nr ji esle
Te ji Adem vekirib rresle
Te dab ber Adem fesle .

Ya melik Fexredn wext te Adem li behişt digrra
Heke nav ism te heba vrra
Adem şaş nedikir rra ..

Ya melik Fexredn te Adem nader ji behişt
Heke nav ism te ne digehişt
Hewa ne dibu ji pişt

Sed sal ber
Te Adem ji behişt na der
Gevizbu li toz gerr
Heta gehişte w hev surr ...............

Adem sed sal li behişt emr xwe di perrat
Û gava ji behişt derhat
Gir hstir li ber ava weke ferat .................

Ya melik Fexredn neb Noh bi qewm xweve maye rrencle
Heke ji bate ne hatiba destre
Li wan ne difewir tenre ................

Ya melik Fexredn
Birahm Xell bi te dikire gaz haware
Heke nav ism te ne hatiba zare
Li wan sar ne dib nare ..............

Ya melik Fexredn
Neb Simayil gazyek bi terra di hişte
Heke nav ism te ne di gehişte
Roja qurbanyy neb Simayl w bi kuşta ..............

Ya melik Fexredn
Tu ne wek kesne
Te dab Usiv nebya husne
Ne xwezka bi w kes bit damana li desne .............

Ya melik Fexredn
Srkera srker rraza
Te bi Msara hinartib baza
Te şah mar di dest w da kirb wekaza ..

Wekaz Msa ne ji dara
Te di dest Msada kire şeh mara
Sra srdart Fern di xware .............

Msa Harn ji sle
Te dab Msa nesre
Fern p di b kesre

Fern Msa li behr askir
U kerema w surr ber pkir
Ji ew paş behr bor bi rkir .............

Msa li misr bi rr b
Fern li p b
Ew roj tavek li bin behr b .............

Qudreta paşay min ekber b
Behir jk ker bi ker b
Msa hat bi qewm xweve sereder b
U Fern hat t wer b ..

Şubhet Îsay kurr Miryeme
Ya Melik fexredn te vrra kir kereme
Ji erda firr o sema ..

Şro xwedan wirar
Ku bi wanrra b w car
Cara li mixar ...........

Kafa Behzan ye kevne
Prk l randib tevne
Li xasa saye
Li xafila tar şevne ............

Te kşa dlifiqar
U te teslmkire w car
T bi sultan Şxadrra raby roja f li hekar .............

Sultan Şxad rab li kefay
Li ser sefay
Sedeq durra eyin li beyzay ..............

Şxad şik t ne
Gelek kore w di heyin
Ewan haj rr ne
Ew her di bjin we nne ............

Ewan ne dizan
Ewe her ewe
Nevexwarine ne xewe
Şehde mant min bi nav Xwed Tawis melek dn rrewe .................

Şehdeya wane
Herfeke li nav qurana
Tefsl naken u nezane .................

Herfeke b tefsle
Xelk rif zane y jre
Ew j d bjin :
Ya Melik fexredn me neke ji bre ................

Ya Melik fexredn xelk zana y jr bi te dikir qeste
Çya ban berr behir beste
Te nijyar kirib bi herd deste .................

Me dil bi kulin birn cotin
Û menyt kr na ne gotin
Dil hinavt min bo derwşy sotin .

Derwşekim aqil min kme
Aş muhbet bi min y dme
Ezz min dewlet nahlite ez bm

Pişt xwe li dar bidem
Sedq ser xwendkar bikem
D li benyek xwe pisyar bikem ...................

Pişt xwe dar bi dey
Sidq ser xwendkar bi key
D li benyek xwe pisyar bi key ....................

Muhsinek ya munis
Melik fexredn em benyt teyin em di naqisn
Bi nav dikart te em di xalisn .................

Naqis key rra
Xeberek wa hey binya w xeber zrre
Wan cindya ser milt xwe grra
Y daymen muamileta w ye bi xwedrra ............

Ji qewl Şx mend fexrane
Raste mal mra mane
Em di kmn Xwed temame ................


Ev qewle min li 21 meha 12 li sala 2006 li bajarr OLDINBURG ji zar qewilbj genc hja qedirgiran MERWAN BABIRI daye nivsn , sopasya w dikem .................................................

BEDEL FEQIR HECI