:bahzani4
01-08-2014, 18:52
..
( ) - .

. Raporta me derbarey Cejna Batizmiya Çlkan li Elmanya .. silavn Staf bernam SEMA - Kurdistan TV
..(
Hejar Midr u Serdar Hej ) ji ragihandina Bingeh Laliş - Elmanya .. Hejar


https://www.youtube.com/watch?v=i4cUyag7Zx8